Prawa autorskie

Ponieważ ze świadczeniem usług reklamowych nierozerwalnie związane są kreatywne działania Wykonawcy, których rezultatem są np. wyroby, artystyczne wykonania, projekty, prototypy, projekty techniczne, wizualizacje itp. w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) stwierdza się co następuje:

prawa autorskie do wzornictwa przemysłowego, jak również inne prawa własności intelektualnej do wzorów, projektów, prototypów, zastosowanych w produkcji rozwiązań itd., które Wykonawca przedstawił Zamawiającemu, przysługują wyłącznie Wykonawcy, któremu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi na mocy praw autorskich.

Nie może stosować wzorów, projektów itd. jako podstawy do wykorzystania, jako wzór produktu dla firm konkurencyjnych.

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku złamania niniejszych ustaleń.

Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług REKLAMOWYCH poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

PORTAL DESIGN Sp. z o.o.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

NIP: 7010998481

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
  • poprzez zawarte w serwisie projekty graficzne i techniczne

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

KONTAKT

Napisz do nas i przedstaw swój projekt